Advokatska kancelarija

Advokatska kancelarija iz Srbije sa regionalnim iskustvom

Advokatska kancelarija Putnik sa sedištem u Beogradu, osnovana je 2006. godine.

Okuplja uspešan tim advokata i pravnika, poznatih po svojoj efikasnosti i posvećenosti zaštiti interesa klijenata, kako u Srbiji tako i u regionu. Advokatska kancelarija Putnik u svom stručnom ekspertskom timu zastupaju i eminentni stručnjaci iz oblasti ekonomije, arhitekture, građevine, informatike, farmacije i medicine.

Advokatska kancelarija Putnik obezbeđuje kvalitetno pravno savetovanje i pronalazi inventivna rešenja za kompleksne pravne probleme, često pomažući u saradnji između stranih i domaćih investitora i državnih organa, savetuje multinacionalne, regionalne i lokalne klijente, kao i vodeće međunarodne i finansijske ustanove, u svim poslovnim sektorima i industrijama. Davanjem praktičnih i pragmatičnih pravnih saveta kancelarija pomaže svojim klijentima da uđu na tržišta Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije i da na njima ostanu.

Advokatska kancelarija Putnik je učesnik u brojnim značajnim transakcijama, prevashodno iz domena kompanijskog prava i prava nepokretnosti. Naša ekspertiza takođe obuhvata savetovanje klijenata u svim oblastima bankarskog prava, prava osiguranja, kao i prava hartija od vrednosti.Takođe u oblasti krivičnog prava (odbrana u krivičnim predmetima u Republici Srbiji, odbrana maloletnika u krivičnim predmetima i zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih dela), u oblasti porodičnog prava (razvod braka, zakonsko izdržavanje, poveravanje maloletne dece, promena odluke o poveravanju dece, nasilje u porodici, potpuno lišenje roditeljskog prava itd.) u oblasti naslednog prava.

U oblasti obligacionog prava (sve vrste Ugovora i aneksa na ugovore, naknada štete, isplata duga,raskid ugovora, sve vrste tužbi itd.) ...

Klijenti se mogu osloniti na našu diskreciju, profesionalni pristup i sposobnost za rešavanje pravnih pitanja na najbrži i najefikasniji način.