Advokatska kancelarija Putnik sa ponosom savetuje multinacionalne, regionalne i lokalne klijente, kao i vodeće međunarodne i finansijske ustanove, u svim poslovnim sektorima i industrijama. Davanjem praktičnih i pragmatičnih pravnih saveta kancelarija pomaže svojim klijentima da uđu na tržišta Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije i da na njima ostanu. Za Advokatsku kancelariju Putnik je svaki klijent jedinstven i izuzetno važan. Pružamo aktivnu podršku novim, inovativnim društvima koja se osnivaju u ovom regionu, bez obzira da li su domaća ili strana. Zahvaljujući velikom broju specijalizovanih pravnika, uspevamo da svako pravno pitanje analiziramo iz svakog ugla, kao i da procenimo rizik i odgovornost klijenta iz svih perspektiva, kako bi njihovo poslovanje bilo uspešno.

Odabir odgovarajućih lokalnih partnera je od ključnog značaja. U saradnji sa Advokatskom kancelarijom Putnik sva pravna pitanja se rešavaju brzo i uz očuvanje poverljivosti. Advokati kancelarije, pored propisa koji to nameću, imaju i interno nametnutu obavezu da u najvećoj mogućoj meri rade na smanjenju izloženosti klijenata reputacionim i drugim rizicima strogim pridržavanjem svih propisa i pravila koja za cilj imaju sprečavanja korupcije. Advokatska kancelarija Putnik ulaže velike i svakodnevne napore u cilju obezbeđivanja i očuvanja najviših etičkih standarda u poslovanju.

Svi pravnici kancelarije su u potpunosti spremni da pruže kompletnu pravnu uslugu kako na svom maternjem tako i na engleskom jeziku. Pored toga, u kancelariji postoji veliki broj pravnika koji odlično govore italijanski, francuski i nemački jezik.